Aktualności

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy Rodziców, że w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie nieczynne.

W tym czasie opieka będzie sprawowana nad dziećmi Rodziców pracujących w służbach porządkowych i medycznych bezpośrednio związanych z pracą na rzecz COVID-19

Dyrektor przedszkola

 

Uwaga Rodzice !!!

W związku z zamknięciem przedszkoli informujemy Państwa, iż od dnia 29 marca będziemy pracować zdalnie. 

Wszystkie zadania będziemy przekazywać Państwu na naszej nowej stronie na facebooku - Przedszkole Czwórka Siedlce

Uwaga Rodzice !!!

 1 września 2020r. tj. wtorek rozpoczynamy nowy rok przedszkolny z pełną liczbą dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W dalszym ciągu obowiązują w naszym przedszkolu zalecenia i procedury opracowane na podstawie wytycznych GIS, Ministra Zdrowia oraz MEN w związku ze stanem epidemii COVID- 19.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 17.00. Od godziny 8.30 przedszkole jest zamknięte dla Rodziców.

Odbieramy dzieci od godziny 14.30.

Obowiązkiem Rodziców jest:

- przyprowadzanie dzieci zdrowych,

- w przypadku dzieci mających katar alergiczny dostarczenie zaświadczenia od lekarza alergologa,

- wypełnienie oświadczenia odnośnie pobytu dziecka w przedszkolu.

Do przedszkola może wejść tylko jedna osoba dorosła (przyprowadzająca dziecko lub odbierająca).

W pomieszczeniach przedszkola obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.

W poczekalni - wejście przedszkola lub szatni może przebywać tylko do 4 osób, kolejne oczekują na zewnątrz.

Do szatni dzieci może wejść tylko Rodzic przyprowadzający dziecko z grupy maluszków (decyzja ta obowiązuje do 11.09.2020) 

Natomiast Rodzice przyprowadzający dzieci starsze  (4, 5 i 6 letnie) do szatni nie wchodzą. Dzieci rozbierają się samodzielnie lub z pomocą pani pomocy pełniącej dyżur w wejściu i szatni. Odbieranie wszystkich dzieci odbywa się przez domofon (bez możliwości wejścia do szatni). Obowiązuje limit 4 osób.

Szczegółowe zalecenia i decyzje odnośnie funkcjonowania placówki w trudnych dla nas czasach zostaną z państwem omówione na spotkaniach poszczególnych grup.

 

Z poważaniem Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr.4 w Siedlcach

Bożena Kokot

Uwaga Rodzice dzieci 3- letnich !!!

Dnia 31.08.2020r. tj. poniedziałek odbędzie się w naszym przedszkolu spotkanie organizacyjno - adaptacyjne z dziećmi 3- letnimi na które zapraszamy przyjęte do tej grupy wiekowej dzieci wraz z jednym rodzicem o ustalonej telefonicznie godzinie. Z uwagi na dalsze stosowanie się do zaleceń związanych z pandemią, w przedszkolu obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez osoby wchodzące oraz dezynfekcja rąk. 

 

Ponowne otwarcie przedszkola !!!

W związku z ujemnymi wynikami badań na obecność COVID-19 wszystkich pracowników naszego przedszkola oraz dzieci i ich bliskich informujemy że od dnia 29.06.2020r. przedszkole wznawia działalność i będzie otwarte dla naszych przedszkolaków.

Od dnia 1.07.2020r. do 28.07.2020r. rozpoczyna się w naszej placówce dyżur wakacyjny z ustalonymi wcześniej zasadami.
                                                              Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Siedlcach

                                                                                      Bożena Kokot

Zawieszenie pracy naszej placówki.

Informujemy, że w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2020 nasze przedszkole decyzją Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr4 po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Siedlce będzie zamknięte. Wszelkie pytania prosimy kierować do Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Siedlcach.

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zawieszenia działalności MP4 w Siedlcach

Uwaga Rodzice - Dyżur wakacyjny !!!

Aktualizacja: 10.06.2020

Rodziców którzy zgłosili swoje dzieci na dyżur wakacyjny informujemy, że został on wyznaczony w naszym przedszkolu na czas od 1 do 28 lipca 2020r

W związku z obowiązującymi zaleceniami i wymogami związanymi z zasadami bezpieczeństwa wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego, w dalszym ciągu pozostaje ograniczona liczebność dzieci w grupie.

Do przedszkola będą przyjęte tylko dzieci Rodziców obojga pracujących w czasie trwania dyżuru.

Od 29 lipca do 31 sierpnia przedszkole jest nieczynne.

Planowane dyżury wakacyjne w innych placówkach w bieżącym roku przedszkolnym ze względu na ogłoszoną pandemią COVID-19 wykonywane są w wyznaczonych przez Urząd Miasta Siedlce terminach przyjmując tylko dzieci uczęszczające do ich placówek.

Dlatego też Rodzice muszą zapewnić opiekę swojemu dziecku w terminie zamknięcia palcówki do której uczęszcza.

                                                                                                          Dyrektor przedszkola

                                                                                                           Bożena Kokot

Zbliżają się wakacyjne dyżury

Szanowni Państwo

Zbliżają się wakacje a więc powróciła sprawa dyżurów wakacyjnych
Będą one organizowane dla dzieci, których oboje rodzice w tym czasie pracują lub z przyczyn losowych nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Prosimy o powiadomienie:
1. Czy jesteście Państwo zainteresowani dyżurami wakacyjnymi w przedszkolach wyznaczonych przez Organ Prowadzący – jeśli tak, to w jakim terminie.
2. Czy jesteście Państwo zainteresowani dyżurami w naszym przedszkolu.
Prosimy o szybką odpowiedź na e-mail przedszkola mp4@poczta.onet.pl lub kontakt w grupach.

Z poważaniem Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr4 w Siedlcach
                                                                           Bożena Kokot