Aktualności

Uwaga Rodzice !!!

 1 września 2020r. tj. wtorek rozpoczynamy nowy rok przedszkolny z pełną liczbą dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W dalszym ciągu obowiązują w naszym przedszkolu zalecenia i procedury opracowane na podstawie wytycznych GIS, Ministra Zdrowia oraz MEN w związku ze stanem epidemii COVID- 19.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 17.00. Od godziny 8.30 przedszkole jest zamknięte dla Rodziców.

Odbieramy dzieci od godziny 14.30.

Obowiązkiem Rodziców jest:

- przyprowadzanie dzieci zdrowych,

- w przypadku dzieci mających katar alergiczny dostarczenie zaświadczenia od lekarza alergologa,

- wypełnienie oświadczenia odnośnie pobytu dziecka w przedszkolu.

Do przedszkola może wejść tylko jedna osoba dorosła (przyprowadzająca dziecko lub odbierająca).

W pomieszczeniach przedszkola obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.

W poczekalni - wejście przedszkola lub szatni może przebywać tylko do 4 osób, kolejne oczekują na zewnątrz.

Do szatni dzieci może wejść tylko Rodzic przyprowadzający dziecko z grupy maluszków (decyzja ta obowiązuje do 11.09.2020) 

Natomiast Rodzice przyprowadzający dzieci starsze  (4, 5 i 6 letnie) do szatni nie wchodzą. Dzieci rozbierają się samodzielnie lub z pomocą pani pomocy pełniącej dyżur w wejściu i szatni. Odbieranie wszystkich dzieci odbywa się przez domofon (bez możliwości wejścia do szatni). Obowiązuje limit 4 osób.

Szczegółowe zalecenia i decyzje odnośnie funkcjonowania placówki w trudnych dla nas czasach zostaną z państwem omówione na spotkaniach poszczególnych grup.

 

Z poważaniem Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr.4 w Siedlcach

Bożena Kokot

<< Wróć do poprzedniej strony