Kadra i współpracownicy

Aby dziecko mogło poznawać tajemnice świata, odkrywać nieznane i doświadczać niezbędna jest doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba o najwyższe standardy opieki nad dziećmi.

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to zespół doświadczonych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego. To osoby z sercem i pasją, dzięki czemu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny naszych nauczycieli pozwalają dzieciom uczyć się w twórczej atmosferze.

W codziennej pracy kadra pedagogiczna dba o harmonijny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na indywidualne potrzeby każdego z nich. Jednocześnie dbamy o rozwój inteligencji wielorakich – nasi podopieczni osiągają  wiele sukcesów w konkursach organizowanych w naszym mieście.

Zajęcia i zabawy prowadzone w przedszkolu rozwijają twórczo, są ciekawe i zawsze atrakcyjne. Pogłębiają wiedzę, prowokują samodzielnego odkrywania świata.

Mając na uwadze ciągły rozwój dzieci będących pod naszą opieką, dbamy o stałe podnoszenie kompetencji przez naszych nauczycieli. Kursy, szkolenia i warsztaty wnoszą w pracę z dziećmi nowe pomysły, ciekawe interpretacje, podnoszą atrakcyjność zabaw z dziećmi, motywują do doskonalenia warsztatu pracy.

Dbamy również o stałą współpracę z Rodzicami, gdyż zdajemy sobie sprawę oddając nam pod opiekę swoje pociechy obdarzyliście nas Państwo swoim zaufaniem. Dlatego też staramy się aby Rodzic dostrzegł w nas partnera i wspólnego celu jakim jest wszechstronny rozwój dziecka.

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką Poradni Psychologiczno- pedagogicznej oraz jej pracowników. Dzięki współpracy z psychologiem i logopedą jesteśmy w stanie korygować dysfunkcje oraz  podejmować działania profilaktyczne i terapeutyczne.

W razie potrzeby stwarzamy również rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami w przedszkolu.