Organizacja dnia

Harmonogram pracy grup

grupa poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
I

730 – 1500

730 – 1200

1200 – 1500 (III)

630 – 1130

1130 – 1500

730 – 1200

1200 – 1500 (D)

800 – 1300

1300 – 1500 (D)

II

630 – 1130

1130 – 1530

630 – 1130

1130 – 1530

630 – 1130

1130 – 1530

630 – 1130

1130 – 1530

630 – 1130

1130 – 1530

III

730 – 1130

1130 – 1200 (R)

1200 – 1700

730 – 1130

1130 – 1700

730 – 1200

1200 – 1700

700 – 1230

1230 – 1700

730 – 1130

1130 – 1200 (R)

1200 – 1700

IV

700 – 1130

1130 – 1600

700 – 1130

1130 – 1600

700 – 1130

1130 – 1600

700 – 1100

1100 – 1130 (R)

1130 – 1600

700 – 1100

1100 – 1130 (R)

1130 – 1600


DLA DZIECI MŁODSZYCH

NA OKRES JESIENNO – ZIMOWY

6.30 - 7.30 schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji nauczyciela, prace indywidualne z dziećmi
7.30 - 8.00 ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
8.00 - 9.00 zabawy dowolne dzieci
9.00 - 9.30 zajęcia dydaktyczne
9.30 - 10.00 zabawy dowolne dzieci
10.00 - 11.00 spacery, pobyt na powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody jesienią i zimą, zorganizowane gry i zabawy na śniegu
11.00 - 12.00 czas do dyspozycji nauczyciela, czynności higieniczno-porządkowe, obiad
12.00 - 14.00 odpoczynek poobiedni
14.00 - 15.00 czas do dyspozycji nauczyciela, podwieczorek
15.00 - 16.00 pobyt na świeżym powietrzu
16.00 - 17.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

NA OKRES WIOSENNO – LETNI

6.30 - 7.30 schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji nauczyciela, prace indywidualne z dziećmi
7.30 - 8.00 zabawy dowolne dzieci
8.00 - 9.00 ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe, śniadanie
9.00 - 9.30 zajęcia dydaktyczne
9.30 - 11.00 spacery, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody wiosną i latem, zabawy dowolne dzieci
11.00 - 12.00 czas do dyspozycji nauczyciela, czynności higieniczno-porządkowe, obiad
12.00 - 14.00 odpoczynek poobiedni
14.00 - 15.00 czas do dyspozycji nauczyciela, czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek
15.00 - 16.00 pobyt na świeżym powietrzu
16.00 - 17.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

 

DLA DZIECI STARSZYCH

NA OKRES JESIENNO – ZIMOWY

6.30 - 7.30 schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji nauczyciela, prace indywidualne z dziećmi
7.30 - 8.00 ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
8.00 - 9.00 zabawy dowolne dzieci
9.00 - 9.30 zajęcia dydaktyczne
9.30 - 10.00 zabawy dowolne dzieci
10.00 - 11.00 spacery, pobyt na powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody jesienią i zimą, zorganizowane gry i zabawy na śniegu
11.00 - 12.00 czas do dyspozycji nauczyciela, czynności higieniczno-porządkowe, obiad
12.00 - 14.00 odpoczynek poobiedni
14.00 - 15.00 czas do dyspozycji nauczyciela, podwieczorek
15.00 - 16.00 pobyt na świeżym powietrzu
16.00 - 17.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

NA OKRES WIOSENNO – LETNI

6.30 - 7.30 schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji nauczyciela, prace indywidualne z dziećmi
7.30 - 8.00 ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
8.00 - 9.00 zabawy dowolne dzieci
9.00 - 9.30 zajęcia dydaktyczne
9.30 - 11.00 spacery, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody wiosną i latem, zabawy dowolne dzieci
11.00 - 12.00 czas do dyspozycji nauczyciela, czynności higieniczno-porządkowe, obiad
12.00 - 14.00 odpoczynek poobiedni
14.00 - 15.00 czas do dyspozycji nauczyciela, podwieczorek
15.00 - 16.00 pobyt na świeżym powietrzu
16.00 - 17.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci