Zajęcia adaptacyjne

 

„BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”

 

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI 3-LETNICH

W PRZEDSZKOLU NR 4 W  SIEDLCACH

 

WSTĘP

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami. U wielu z nich wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew – którą najczęściej przenoszą na pracowników przedszkola, rodziców lub inne dzieci.

Tego dnia obawiają się również rodzice, oddając swoje dziecko pod opiekę osobom obcym. Niektórzy swoje lęki przenoszą podświadomie na dziecko. Niepokoją się, czy poradzi sobie ono z rozstaniem, czy będzie płakać, czy nauczycielkom można zaufać i mają jeszcze wiele innych wątpliwości.

Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska. W tym celu powstał program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU :

Cel główny programu:

„Tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu”

 w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego – obszar edukacyjny „Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie”.

 

Program pomoże dzieciom :

- przezwyciężyć strach przed zmianą środowiska i rozstaniem z rodzicami,

- łatwiej przekroczyć próg dom – przedszkole,

- szybciej przystosować się do nowego środowiska,

- poznać pomieszczenia w przedszkolu (sala zajęć, łazienka, szatnia) oraz ogród przedszkolny,

- poznać pracowników przedszkola – nauczycielki, dyrektora przedszkola, pomoc nauczyciela, pracowników administracji,

- poznać kolegów z grupy,

- ukształtować sobie pozytywny wizerunek przedszkola,

- uświadomić sobie, że pobyt w przedszkolu może być ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania,

- skrócić okres adaptacji w przedszkolu.

 

Rodzicom pozwoli :

- obniżyć lęk związany z koniecznością oddania dziecka pod

opiekę personelu przedszkola,

- zapoznać się z pracownikami przedszkola,

- zdobyć zaufanie do pracowników przedszkola,

- poznać pomieszczenia w przedszkolu,

- poznać innych rodziców z grupy,

- zapoznać się z rozkładem dnia w przedszkolu,

- dokonać obserwacji dziecka na tle rówieśników,

- zaznajomić się z wymaganiami stawianymi przez przedszkole,

- zrozumieć znaczenie samoobsługi dziecka jako warunku lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym,

- nawiązać aktywną współpracę z przedszkolem.

 

Nauczycielkom pomoże :

- poznać dzieci, zdobyć ich zaufanie,

- zaobserwować zachowania dzieci, co wpłynie na planowanie pracy we wrześniu,

- poznać rodziców i zdobyć ich zaufanie,

- poznać oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

 

Realizatorzy programu adaptacyjnego

- Dyrektor placówki

- Nauczycielki grupy dzieci 3 – letnich rozpoczynających edukację przedszkolną

 

Możliwości wykorzystania środków do realizacji programu

- Korzystanie z bazy dydaktyczno- materialnej, znajdującej się w przedszkolu

- Korzystanie z fachowej pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

- Korzystanie z materiałów edukacyjnych dotyczących problemu adaptacji

                                             

ZADANIA DO WYKONANIA :

1. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami podczas zapisywania dzieci do przedszkola (kwiecień, maj).

Cele:

- nawiązanie indywidualnego kontaktu z dziećmi i rodzicami,

- pokazanie sali zabaw dzieciom i rodzicom.

 

2. Spotkanie z dziećmi i rodzicami  – wspólne zabawy integracyjne z przedszkolakami.

Cele:

- lepsze wzajemne poznanie (rodzice, dzieci, nauczycielki),

- obserwowanie zachowania dzieci na tle grupy rówieśników,

- nabywanie przekonania o wysokiej jakości pracy przedszkola i o dobrej i życzliwej atmosferze panującej między dziećmi i nauczycielkami.

 

3. Spotkanie z dziećmi i rodzicami , zaproszenie na „ Piknik Rodzinny”(maj).

Cele:

- nawiązanie kontaktu z dziećmi i rodzicami, wzajemne poznanie się,

- budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola i pracy nauczycielek.

- wspólna zabawa dzieci uczęszczających do przedszkola z kandydatami na przedszkolaka

- pokazanie dzieciom, że pobyt w przedszkolu może być dobrą zabawą

 

4. Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola o charakterze edukacyjno – informacyjnym (czerwiec. sierpień).

Cele:

- zapoznanie rodziców z pracownikami przedszkola (nauczycielki,

dyrektor, pomoc nauczycielki, woźna), z pomieszczeniami w przedszkolu, z rozkładem dnia,

- zapoznanie rodziców z założeniami programu adaptacyjnego,

- uświadomienie rodzicom, że współdziałanie z pracownikami przedszkola to warunek udanej adaptacji dziecka,

- poznanie oczekiwań i potrzeb rodziców (ankieta).

 

5. Dni otwarte w przedszkolu (czerwiec) – okazjonalne spotkania według potrzeb rodzica i dziecka

Cele :

- indywidualne poznanie (rodzice, dzieci, nauczycielki), poznanie

pomieszczeń w przedszkolu i ogrodu przedszkolnego,

- przyzwyczajanie dzieci do przebywania w nowym otoczeniu,

- swobodne zabawy dzieci (obserwowanie zachowań),

- zorganizowane zabawy integracyjne (dzieci, rodzice, nauczycielki),

 

6. Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi prowadzone metodą „Pedagogiki zabawy” pt. „Mamo, tato – pobaw się ze mną” (wrzesień).

Cele:

- integracja i wzajemne poznanie się rodziców i dzieci,

- wytworzenie miłej atmosfery zaufania do przedszkola i nauczycielek,

 

7. Spotkanie integracyjno – informacyjne z rodzicami prowadzone metodą „Pedagogiki zabawy” pt. „Czy dzieci lubią chodzić do przedszkola?” (październik).

Cele:

- wymiana informacji, spostrzeżeń i refleksji na temat dzieci w

grupie oraz ich opinii i odczuć,

- zwrócenie uwagi na rodzaje i źródła dziecięcych emocji

związanych z chodzeniem do przedszkola,

- wytworzenie przyjaznej atmosfery, wzbudzenie zaufania oraz

bliższe poznanie się rodziców i nauczycielek,

- poznanie opinii rodziców na temat realizowanego programu

adaptacji (ankieta).

 

8. „Pasowanie na przedszkolaka” (październik).

Cele :

- uroczyste przyjęcie do grona przedszkolaków,

- prezentacja piosenek, wierszy i tańców, których dzieci nauczyły się podczas pobytu w przedszkolu,

- integracja rodziców, dzieci i personelu przedszkola.

 

OCZEKIWANIA :

- dziecko bez stresowo staje się przedszkolakiem,

- dziecko chętnie przychodzi do przedszkola, czuje się bezpiecznie, mile i radośnie spędza czas w przedszkolu,

- rodzic jest spokojny o bezpieczeństwo i właściwy rozwój swojego dziecka,

- rodzic chętnie współpracuje z przedszkolem.