Nasza edukacja

Podstawa programowa (dokument PDF) - pobierz

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w roku 2019/ 2020 realizowana jest z wykorzystaniem programu  edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"- wspomagającego rozwój aktywności dziecka- wyd. WSiP:

Grupa I  –  „Plac zabaw -  Trzylatek"- wyd. WSiP
Grupa II –  „Plac zabaw -  Czterolatek"- wyd. WSiP
Grupa III – „Plac zabaw - Pięciolatek"- wyd. WSiP
Grupa IV – „Mały elementarz - roczne przygotowanie przedszkolne"- wyd. WSiP


Wybrane programy zawierają:

 • szczegółowe cele kształcenia i wychowania
 • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania  przedszkolnego
 • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci
 • metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Realizowane są także opracowane przez nauczycielki pracujące w przedszkolu programy własne, spełniające wymogi formalne i pozytywnie zaopiniowane przez nadzór:

 • Program współpracy z rodzicami
 • Program edukacji ekologicznej „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”
 • Program edukacji ekologicznej „Ziemia- nasza planeta”
 • Program kółka informatycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem’
 • Program zdrowotny „Czego Jaś się nie nauczy- Jan nie będzie umiał”
 • Program wychowawczy
 • Program „Bezpieczne przedszkole”


Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój i zainteresowania dzieci.
Kadra pedagogiczna wdraża:

 • elementy odimiennej nauki czytania J. Majchrzak,
 • pedagogiki zabawy,
 • dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • zabawy rytmiczno- ruchowe C. Orffa i R. Labana,
 • aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss,
 • zabawy paluszkowe
 • elementy terapii muzyką i ruchem

Powyższe programy zostały zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora placówki i Radę pedagogiczną na radzie pedagogicznej w dniu 28.08.2019r.