Zajęcia dodatkowe

Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci powierzonych naszej opiece, staramy się rozwijać i wzbogacać ich możliwości poprzez organizację zajęć dodatkowych.

W bieżącym roku szkolnym rodzice wyrazili chęć udziału w zajeciach swoich dzieci z : rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki ogólnorozwojowej z elemetami korektywy, religii (dzieci 5 i 6 letnie). W naszej ofercie był również taniec i logopedia, ale  w związku ze zbyt małym zainteresowaniem ze strony rodziców zajęcia te nie rozpoczęły się.

Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, instruktorów i nauczycieli. Mają oni przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych oraz małych grupach, co zapewnia dzieciom komfort indywidualnego podejścia osoby prowadzącej.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a każda nowa umiejętność sprawia im wiele radości.

 

Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywaja się dwa razy w tygodniu. Mając na uwadze ogromny wpływ muzyki na rozwój każdego dziecka zachecamy dzieci do wspólnych zabawa przy akompaniamencie pianina. Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą kncentracje, poczucie rytmy, pamięć słuchową, umiejętnie łączą ruch z muzyką, ćwiczą umiejętność kontroli nad własnym ciałem, rozwijaja wyobraźnię.

 

Język angielski

Język obcy w naszej placówce odbywa się cztery razy w tygodniu. Od wielu lat współpracujemy z doświadczonymi specjalistami ze szkoły językowej. Dzieci wyjątkowo szybko uczą się nowego języka. Podczas zajęć przyswajają słówka i zwroty stosowane w codziennym życiu, uczą się wierszyków, piosenek, oglądają specjalnie opracowane filmy. Swoje umiejętnosci prezentują na przedszkolnych uroczystościach.

 

Gimnastyka ogolnorozwojowa z elementami korektywy

Dbając  o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci oprócz codziennych zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych odbywają sie w naszym przedszkolu zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej. Prowadzone są raz w tygodniu i mają formę zabaw ruchowych. Ich głównym założeniemjest podnniesienie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, ukształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz doskonalenie koordynacji ruchowej. Głównym celem zaś jest profilaktyka wad postawy.

 

Religia dla 5- i 6 - latków (za zgodą Rodziców)

Zajęcia z religii odbywają się w grupach dzieci 5 i 6 letnich. Mają za zadanie przekazywanie dzieciom głównych prawd wiary. W bardzo przystępny sposób, z wykorzystaniem opowieści biblijnych dzieci poznają podstawy etyki, moralności i wiary.

 

Taniec

Taniec jako zabawa wywiera ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka, wprowadzadza w radosny nastrój, pomaga w utrzymaniu równowagi emocjonalnej, kontroli nad własnym ciałem, uczy współdziałania i współzawodnictwa, pozwala na pokazanie siebie w połączeniu z muzyką. Zajęcia z tańca odbywają się raz w tygodniu z dziećmi z grup starszych( 5 i 6 latki).